BELLOW:
SYNTETYZM . EKSPRESJONIZM FIGURATYWNY . KUBIZM . FUTURYZM . DADAIZM . KONSTRUKTYWIZM . NEOPLASTCYZM . SURREALIZM . SOCREALIZM . EKSPRESJONIZM ABSTRAKCYJNY